Aardwarmte

 

Aardwarmte: De techniek van het winnen van warmte uit de aarde

Een andere duurzame vorm van energie die kan helpen om klimaatneutraal te worden, is aardwarmte. Diep in de bodem van de aarde is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Op twee tot drie kilometer diepte zit dus water van 60 tot 90 ˚C. De energie die in dit warme water zit heet aardwarmte. Het water kan worden opgepompt en gebruikt voor het verwarmen van woningen, gebouwen, industrie of kassen in de glastuinbouw. Het is een duurzame bron van energie, want er komt nauwelijks CO2 bij vrij.

Minimaal twee putten

Om aardwarmte naar boven te halen, wordt het warme water uit de diepe ondergrond opgepompt waarna de warmte er wordt uitgehaald via een warmtewisselaar. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt en warmt weer op door de warmte in de aarde. Een aardwarmte-installatie bestaat daarom uit minimaal twee putten; één voor de productie van warm water, de productieput, en één voor de injectie van afgekoeld water, de injectieput. Tussen deze twee putten zit in de diepe ondergrond wel ca. 1 tot 2 kilometer afstand en daarom worden ze deels schuin geboord.

Aardwarmte kan als duurzame energiebron tot 30% van de warmtevraag in Nederland invullen en daarbij veel CO2-uitstoot besparen. Een veilige en verantwoorde ontwikkeling van aardwarmte heeft daarbij de hoogste prioriteit. Net als bij de winning van olie en aardgas is zorgvuldig handelen noodzakelijk voor een veilige en verantwoorde winning.

Toepassingen in Nederland

In Nederland zijn momenteel ongeveer 20 projecten die de energie van aardwarmte benutten, waarvan de meeste zijn te vinden in de glastuinbouw. Deze projecten besparen gezamenlijk circa 77 miljoen m3 aardgas en daarmee ongeveer 138.000 ton CO2-uitstoot per jaar. Naast de verwarming van kassen is aardwarmte eveneens geschikt voor verwarming van woningen, zwembaden en bedrijven.

Wat is de rol van de gassector bij aardwarmte?

Bij de winning van aardwarmte kan de gassector een belangrijke rol spelen omdat er veel kennis van de ‘diepe ondergrond’ is. Er wordt momenteel nauw samengewerkt met de gassector om op een slimme, veilige en verantwoorde manier uit de diepe ondergrond aardwarmte te produceren met temperaturen tussen de 250 ˚C en 300˚C. Deze ultra diepe aardwarmte is uitermate geschikt voor toepassingen in de industrie.

Hergebruik gasputten.

Lege aardgasvelden zijn vanwege de grote diepte bij uitstek geschikt voor productie van aardwarmte. Aan het einde van de levenscyclus van een aardgasput komt er meestal met het opgepompte aardgas warm water mee naar boven. Als dit gebeurt wordt de put gewoonlijk afgesloten en de locatie opgeruimd. Momenteel kijkt de gassector of deze putten geschikt zijn om aardwarmte te winnen. De verwachting is dat het voor een aantal putten mogelijk is om zo een tweede duurzame leven te krijgen.

Lees hier meer over dit onderwerp:
www.hoewerktaardwarmte.nl
www.dago.nu
platform geothermie

 

Missie Energie

De energietransitie begint steeds meer te leven. Een ingrijpend proces dat ons allemaal raakt en de samenleving dwingt om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatneutraal te worden. Dat heeft grote gevolgen voor onze energievoorziening. Vast staat dat duurzame energie een onmisbare rol gaat spelen en ons gaan helpen om onze missie te volbrengen: een klimaatneutraal 2050.

KVGN

Missie Energie is een initiatief van KVGN, die de belangen behartigt van de Nederlandse gassector. Deze zet zich in voor de energietransitie en werkt samen met partijen die ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energie. Het is werk in uitvoering waarbij niet één oplossing voor alle problemen bestaat en waarbij samenwerking essentieel is. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar wel met één gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Ga naar KVGN.nl
Terug naar top