Onderwerpen

Onderwerpen

30 September 2019
Om de CO2-uitstoot in Nederland drastisch te verminderen en klimaatneutraal te worden is CCS nodig als tussenoplossing. Carbon Capture and Storage (afvangen en opslaan van CO2) is een noodzakelijk onderdeel van de brede aanpak van het klimaatprobleem en speelt hierin een overgangsrol, totdat koolstofhoudende brandstoffen geen onderdeel meer uitmaken van de energie- of grondstoffenmix en daarmee geen CO2-uitstoot meer veroorzaken.
18 August 2019
Groen gas ontstaat door vergisting of vergassing van biomassa zoals rioolslib, mest en GFT-afval. Vergisting van biomassa is een natuurlijk proces. Om het in grote hoeveelheden te produceren worden speciale vergisters gebouwd. Dit zijn gasdichte, geïsoleerde, verwarmde silo’s waarin bacteriën, die van nature aanwezig zijn in biomassa, de makkelijk afbreekbare organische stoffen omzetten in zogenaamd biogas. Dit biogas wordt vervolgens omgezet in groen gas. Dit groen gas kan zonder problemen in plaats van aardgas in het gasnet worden ingevoed en is daarmee een duurzaam alternatief voor aardgas. Nieuw en veelbelovend is de ontwikkeling van vergassingstechnieken, waarmee biomassa met een hoger rendement kan worden omgezet in groen gas.
22 May 2019
Een andere duurzame vorm van energie die kan helpen om klimaatneutraal te worden is aardwarmte. Diep in de bodem van de aarde is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Op twee tot drie kilometer diepte zit dus water van 60 tot 90 ˚C. De energie die in dit warme water zit heet aardwarmte. Het water kan worden opgepompt en gebruikt voor het verwarmen van woningen, gebouwen, industrie of kassen in de glastuinbouw. Het is een duurzame bron van energie, want er komt nauwelijks CO2 bij vrij.
12 March 2019
Eén van de duurzame alternatieven die gaat helpen om klimaatneutraal te worden is waterstof. Waterstof - ook bekend als het H2-molecuul dat kan worden gemaakt van water (H2O) - is een CO2-vrije energiedrager en wordt gezien als een goed bruikbaar alternatief voor aardgas. Enerzijds als brandstof, anderzijds als grondstof voor de industrie. Waterstof is vooral bekend als brandstof voor voertuigen. Inmiddels hebben verschillende autofabrikanten waterstofauto’s bij dealers staan. Er worden eveneens meerdere pilotprojecten opgezet om waterstof in te zetten in zwaar transport, zoals  vrachtwagens, bussen en treinen, omdat waterstof goed is op te slaan en daarmee geschikt is voor lange afstanden. Waterstof tanken kan nog op weinig plekken in Nederland, maar daar wordt hard aan gewerkt. Er zijn momenteel 4 stations in Nederland waar je waterstof kunt tanken. De komende jaren wordt dat sterk uitgebreid.
12 January 2018
Eén van de duurzame alternatieven die ons kunnen helpen om klimaatneutraal te worden is de hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp is eigenlijk een doorontwikkelde versie van de HR-ketel: een combinatie van een aardgasketel en een warmtepomp. Hiermee wordt het beste van beide werelden gecombineerd. De hybride warmtepomp wordt gezien als het verwarmingssysteem van de nieuwe generatie. Het grootste gedeelte van het jaar verwarmt de warmtepomp je huis met behulp van warmte uit de buitenlucht. Op erg koude dagen neemt de aardgasketel het automatisch over. Warm water wordt altijd met de ketel verwarmd, zodat er steeds snel heet water uit de kraan komt.
18 September 2017
Om de missie op het gebied van energie te volbrengen en de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen, zal windenergie een steeds grotere rol gaan spelen. Het aantal windmolenparken op zee zal sterk toenemen en windmolenparken zullen steeds verder uit de kust worden gebouwd. Hier zijn al concrete plannen voor ontwikkeld. Tot 2030 zullen er circa 15 windmolenparken worden gebouwd, elk met een capaciteit van 700 MegaWatt. Het is een uitdaging om al die elektriciteit uit windenergie op een kosteneffectieve manier aan land te krijgen. Eén van de oplossingen om dat te ondervangen is Power to Gas.
Missie Energie

De energietransitie begint steeds meer te leven. Een ingrijpend proces dat ons allemaal raakt en de samenleving dwingt om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatneutraal te worden. Dat heeft grote gevolgen voor onze energievoorziening. Vast staat dat duurzame energie een onmisbare rol gaat spelen en ons gaan helpen om onze missie te volbrengen: een klimaatneutraal 2050.

KVGN

Missie Energie is een initiatief van KVGN, die de belangen behartigt van de Nederlandse gassector. Deze zet zich in voor de energietransitie en werkt samen met partijen die ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energie. Het is werk in uitvoering waarbij niet één oplossing voor alle problemen bestaat en waarbij samenwerking essentieel is. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar wel met één gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Ga naar KVGN.nl
Terug naar top