Aardwarmte

 

Aardwarmte: De techniek van het winnen van warmte uit de aarde

Een andere duurzame vorm van energie die kan helpen om klimaatneutraal te worden, is aardwarmte. Diep in de bodem van de aarde is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Op twee tot drie kilometer diepte zit dus water van 60 tot 90 ˚C. De energie die in dit warme water zit heet aardwarmte. Het water kan worden opgepompt en gebruikt voor het verwarmen van woningen, gebouwen, industrie of kassen in de glastuinbouw. Het is een duurzame bron van energie, want er komt nauwelijks CO2 bij vrij.

Minimaal twee putten

Om aardwarmte naar boven te halen, wordt het warme water uit de diepe ondergrond opgepompt waarna de warmte er wordt uitgehaald via een warmtewisselaar. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt en warmt weer op door de warmte in de aarde. Een aardwarmte-installatie bestaat daarom uit minimaal twee putten; één voor de productie van warm water, de productieput, en één voor de injectie van afgekoeld water, de injectieput. Tussen deze twee putten zit in de diepe ondergrond wel ca. 1 tot 2 kilometer afstand en daarom worden ze deels schuin geboord.

Aardwarmte kan als duurzame energiebron tot 30% van de warmtevraag in Nederland invullen en daarbij veel CO2-uitstoot besparen. Een veilige en verantwoorde ontwikkeling van aardwarmte heeft daarbij de hoogste prioriteit. Net als bij de winning van olie en aardgas is zorgvuldig handelen noodzakelijk voor een veilige en verantwoorde winning.

Toepassingen in Nederland

In Nederland zijn momenteel ongeveer 20 projecten die de energie van aardwarmte benutten, waarvan de meeste zijn te vinden in de glastuinbouw. Deze projecten besparen gezamenlijk circa 77 miljoen m3 aardgas en daarmee ongeveer 138.000 ton CO2-uitstoot per jaar. Naast de verwarming van kassen is aardwarmte eveneens geschikt voor verwarming van woningen, zwembaden en bedrijven.

Wat is de rol van de gassector bij aardwarmte?

Bij de winning van aardwarmte kan de gassector een belangrijke rol spelen omdat er veel kennis van de ‘diepe ondergrond’ is. Er wordt momenteel nauw samengewerkt met de gassector om op een slimme, veilige en verantwoorde manier uit de diepe ondergrond aardwarmte te produceren met temperaturen tussen de 250 ˚C en 300˚C. Deze ultra diepe aardwarmte is uitermate geschikt voor toepassingen in de industrie.

Hergebruik gasputten.

Lege aardgasvelden zijn vanwege de grote diepte bij uitstek geschikt voor productie van aardwarmte. Aan het einde van de levenscyclus van een aardgasput komt er meestal met het opgepompte aardgas warm water mee naar boven. Als dit gebeurt wordt de put gewoonlijk afgesloten en de locatie opgeruimd. Momenteel kijkt de gassector of deze putten geschikt zijn om aardwarmte te winnen. De verwachting is dat het voor een aantal putten mogelijk is om zo een tweede duurzame leven te krijgen.

Lees hier meer over dit onderwerp:
www.hoewerktaardwarmte.nl
www.dago.nu
platform geothermie

 

Missie Energie

De energietransitie begint steeds meer te leven. Een ingrijpend proces dat ons allemaal raakt en de samenleving dwingt om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatneutraal te worden. Dat heeft grote gevolgen voor onze energievoorziening. Vast staat dat duurzame energie een onmisbare rol gaat spelen en ons gaan helpen om onze missie te volbrengen: een klimaatneutraal 2050.

KVGN

Missie Energie is een initiatief van KVGN, die de belangen behartigt van de Nederlandse gassector. Deze zet zich in voor de energietransitie en werkt samen met partijen die ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energie. Het is werk in uitvoering waarbij niet één oplossing voor alle problemen bestaat en waarbij samenwerking essentieel is. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar wel met één gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Ga naar KVGN.nl

Hybride Warmtepompen

Wat is een hybride warmtepomp?

Eén van de duurzame alternatieven die ons kunnen helpen om klimaatneutraal te worden is de hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp is eigenlijk een doorontwikkelde versie van de HR-ketel: een combinatie van een aardgasketel en een warmtepomp. Hiermee wordt het beste van beide werelden gecombineerd. De hybride warmtepomp wordt gezien als het verwarmingssysteem van de nieuwe generatie. Het grootste gedeelte van het jaar verwarmt de warmtepomp je huis met behulp van warmte uit de buitenlucht. Op erg koude dagen neemt de aardgasketel het automatisch over. Warm water wordt altijd met de ketel verwarmd, zodat er steeds snel heet water uit de kraan komt.

Hoe werkt een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp werkt eigenlijk als een omgekeerde koelkast. Een koelkast haalt de kou uit de lucht en een hybride warmtepomp haalt de warmte uit de lucht. Hij haalt energie uit de buitenlucht en gebruikt die om de radiatoren of de vloerverwarming van de woning te verwarmen. Op deze manier produceert de warmtepomp duurzame energie. Natuurlijk is er wel energie nodig om de warmte uit de lucht te halen, maar hybride warmtepompen werken zeer efficiënt. Voor elke Kilowatt aan energie die erin wordt gestopt, komt er drie Kilowatt terug. Met een hybride warmtepomp wordt het huis voor 80% van de tijd met de warmtepomp verwarmd en voor 20% van de tijd met de aardgasketel. Op die manier wordt circa de helft minder aardgas verbruikt,

Welke huizen zijn geschikt voor een hybride warmtepomp?

In principe is elk huis geschikt voor een hybride warmtepomp. Daarmee komt duurzame energie voor iedereen binnen handbereik. Je hebt een flinke reductie op CO2-uitstoot zonder dat je vergaand je hele huis hoeft te isoleren. Je bespaart ongeveer 50% aan aardgas en de warmtepomp werkt met je bestaande radiatoren in huis. Bovendien gaat een hybride warmtepomp goed samen met andere energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen. En hij levert ook nog eens een verbetering van één of twee energielabel stappen op voor je huis.

Wat is groenversnelling?

Door de toepassing van een hybride warmtepomp is er veel minder aardgas nodig. Als het restant aardgas ook nog eens wordt ‘vergroend’ dan is het duurzame effect nóg groter en wordt er gesproken van ‘groenversnelling’: de combinatie van een hybride warmtepomp met groen gas  waardoor de energievoorziening CO2-neutraal wordt als je ook gebruikt maakt van groene stroom.

Zijn er nadelen aan hybride warmtepompen?

Ja. Met een hybride warmtepomp verbruik je weliswaar de helft minder aardgas, maar je verbruikt wel meer elektriciteit waardoor de netto besparing tot 30% is. De combinatie hybride warmtepomp en zonnepanelen levert daarentegen veel meer besparing op. Ook is de aanschaf van een hybride warmtepomp relatief duur (ca. 5.000,- euro). Echter, dit wordt in de jaren van de levensduur terugverdiend. Daarnaast is de buitenunit die de warmte uit de buitenlucht haalt ook niet echt fraai en maakt deze geluid. Een goede installatie is daarom erg belangrijk. En er zijn nog weinig installateurs die een hybride warmtepomp kunnen installeren, maar het aantal gediplomeerde installateurs voor hybride warmtepompen neemt gestaag toe.

Meer weten over hybride warmtepompen en de installatie? Kijk dan eens op:
www.milieucentraal.nl
www.warmtepompplein.nl
http://bdho.nl/projecten/

Missie Energie

De energietransitie begint steeds meer te leven. Een ingrijpend proces dat ons allemaal raakt en de samenleving dwingt om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatneutraal te worden. Dat heeft grote gevolgen voor onze energievoorziening. Vast staat dat duurzame energie een onmisbare rol gaat spelen en ons gaan helpen om onze missie te volbrengen: een klimaatneutraal 2050.

KVGN

Missie Energie is een initiatief van KVGN, die de belangen behartigt van de Nederlandse gassector. Deze zet zich in voor de energietransitie en werkt samen met partijen die ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energie. Het is werk in uitvoering waarbij niet één oplossing voor alle problemen bestaat en waarbij samenwerking essentieel is. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar wel met één gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Ga naar KVGN.nl

Power to Gas

Meer windenergie
Om de missie op het gebied van energie te volbrengen en de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen, zal windenergie een steeds grotere rol gaan spelen. Het aantal windmolenparken op zee zal sterk toenemen en windmolenparken zullen steeds verder uit de kust worden gebouwd. Hier zijn al concrete plannen voor ontwikkeld. Tot 2030 zullen er circa 15 windmolenparken worden gebouwd, elk met een capaciteit van 700 MegaWatt. Het is een uitdaging om al die elektriciteit uit windenergie op een kosteneffectieve manier aan land te krijgen. Eén van de oplossingen om dat te ondervangen is Power to Gas.

Power to Gas: van elektriciteit naar waterstof
Power to Gas is een techniek waarbij elektriciteit wordt gebruikt om water op te splitsen in zuurstof en waterstof. Dat kan zowel op land, als op zee. Op het Nederlandse deel van de Noordzee staan zo’n 150 platforms voor de productie van ons aardgas. Het gaat om gaswinning uit kleine velden en ze zijn belangrijk om minder afhankelijk te zijn van buitenlands gas. Deze platforms kunnen een belangrijke rol spelen bij de conversie en het transport van elektriciteit naar het vaste land.

 

Waarom Power to Gas?
Het voordeel van windenergie is dat het schoon en duurzaam is. Je hebt geen CO2-stoot.Het nadeel van windenergie is dat het geen constante stroom oplevert. Soms is er veel wind en soms weinig. Wanneer er weinig wind is en de behoefte aan energie groter is, heb je een tekort. Wanneer er veel wind is maar minder behoefte is, heb je een overschot. Echter, wanneer meer elektriciteit wordt opgewekt dan dat de mensen verbruiken, kun je het overschot aan elektriciteit niet opslaan; dat gaat verloren. Zonde natuurlijk. Bovendien is in de winter voor verwarming structureel veel meer energie nodig dan in de zomer. Enorme batterijen of accu’s gebruiken om de overschotten aan elektriciteit te bewaren is ook geen optie. Dit is erg duur en bovendien niet geschikt voor seizoensopslag. In tegenstelling tot stroom is gas wel goed en relatief goedkoop op te slaan. Met Power to Gas kun je dus veel effectiever gebruik maken van  windenergie.

 

 

Elektrolyse

Bij Power to Gas wordt de elektriciteit die wordt opgewekt, gebruikt om water op te splitsen in waterstof en zuurstof, dit heet elektrolyse. Het voordeel van waterstof is dat het makkelijk in grote hoeveelheden kan worden opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden. Daarnaast is het goedkoper te transporteren dan stroom. Het mooie is dat hierbij eveneens gebruik kan worden gemaakt van de infrastructuur voor gas die er al ligt. Nederland beschikt over een infrastructuur voor gas die een capaciteit heeft die vele malen groter is dan die voor elektriciteit. Aardgasleidingen kunnen relatief simpel worden aangepast en omgebouwd tot waterstofleidingen.

Tenslotte, zolang er nog gas naar boven wordt gepompt kunnen de boorplatforms zelf ook op elektriciteit draaien. En dat scheelt weer flink in CO2-uitstoot. Power to Gas is dus één van de technieken die ons kan helpen snel en betaalbaar klimaatneutraal te worden.

Missie Energie

De energietransitie begint steeds meer te leven. Een ingrijpend proces dat ons allemaal raakt en de samenleving dwingt om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatneutraal te worden. Dat heeft grote gevolgen voor onze energievoorziening. Vast staat dat duurzame energie een onmisbare rol gaat spelen en ons gaan helpen om onze missie te volbrengen: een klimaatneutraal 2050.

KVGN

Missie Energie is een initiatief van KVGN, die de belangen behartigt van de Nederlandse gassector. Deze zet zich in voor de energietransitie en werkt samen met partijen die ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energie. Het is werk in uitvoering waarbij niet één oplossing voor alle problemen bestaat en waarbij samenwerking essentieel is. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar wel met één gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Ga naar KVGN.nl
Terug naar top