Biogas en groen gas

Wat is groen gas en hoe wordt het gemaakt ?

Groen gas ontstaat door vergisting of vergassing van biomassa zoals rioolslib, mest en GFT-afval. Vergisting van biomassa is een natuurlijk proces. Om het in grote hoeveelheden te produceren worden speciale vergisters gebouwd. Dit zijn gasdichte, geïsoleerde, verwarmde silo’s waarin bacteriën, die van nature aanwezig zijn in biomassa, de makkelijk afbreekbare organische stoffen omzetten in zogenaamd biogas. Dit biogas wordt vervolgens omgezet in groen gas. Dit groen gas kan zonder problemen in plaats van aardgas in het gasnet worden ingevoed en is daarmee een duurzaam alternatief voor aardgas. Nieuw en veelbelovend is de ontwikkeling van vergassingstechnieken, waarmee biomassa met een hoger rendement kan worden omgezet in groen gas.

Groengasproducenten

In Nederland zijn nu bijna 40 producenten van groen gas actief. Dit zijn met name afvalverwerkers, bedrijven uit de voedingsindustrie, ondernemers die zich specifiek richten op het verwaarden van afval- en reststromen en grote agrarische bedrijven. Grote partijen die actief zijn in groen gas zijn onder andere Attero, Indaver, Ecoson, NV Huisvuilcentrale (afvalverwerking) en Cosun, waaronder SuikerUnie valt. Cosun en Attero zijn momenteel de grootste producenten van groen gas in Nederland. Nog grotere groengasproductie-installaties, met een verwachtte capaciteit van meer dan  25 mln m3 groen gas per installatie per jaar, zijn momenteel in aanbouw of starten de bouw in 2019.

Hoeveel groen gas wordt er in Nederland geproduceerd?

De totale biogasproductie in 2018  was circa 300 mln. m³, waarvan 120 mln. m³ als groen gas in het gasnet werd ingevoerd (bron: Vertogas). Ten opzichte van de hoeveelheden aardgas in Nederland is het volume weliswaar nog gering, maar de energie-inhoud van biogas is vergelijkbaar aan de hoeveelheid energie geproduceerd met zonnepanelen.

Met de genoemde moderne technieken (vergisting en vergassing) en de grote hoeveelheden duurzame biomassa die in Nederland beschikbaar zijn kunnen substantiële hoeveelheden, naar verwachting miljarden m³.  groen gas worden geproduceerd.

Toepassingen

Aardgas en groen gas verschillen dus nauwelijks van elkaar qua samenstelling. Beide kunnen worden gebruikt in dezelfde infrastructuur voor transport en opslag en dezelfde apparatuur voor gebruik. Het voordeel van groen gas is dat je een goed bruikbaar en kwalitatief hoogwaardig gas hebt dat CO2-neutraal is, dus zonder CO2-footprint.

Groen gas is geschikt voor verwarming van huishoudens, voor mobiliteit maar ook als duurzame brandstof voor de industrie. Zo is de Heineken-brouwerij in Den Bosch overgestapt op het gebruik van groen gas voor de stookketels van de brouwerij, worden steeds meer huishoudens in Nederland verwarmd met groen gas en rijden er auto’s op groen gas.

Gassen noodzakelijk in klimaat-neutrale energievoorziening

Circa 40 % van de Nederlandse energievoorziening bestaat momenteel uit aardgas. Dit komt omdat brandbare gassen, zoals aardgas, grote voordelen bieden. Je kunt er direct warmte uit halen, de energiedichtheid is groot en het is eenvoudig op te slaan en te transporteren door pijpleidingen, zeker in Nederland, dat het beste en meest fijnmazige netwerk ter wereld heeft. Maar aardgas is en blijft een fossiele brandstof, dus het verbranden van aardgas levert CO2-uitstoot op. Het is dus belangrijk om het gebruik van aardgas op termijn terug te dringen en zo de CO2-uitstoot te reduceren. Dat kan onder meer met groen gas. Groen gas is qua samenstelling vergelijkbaar met aardgas maar wordt gemaakt uit biomassa waar vaak geen andere nuttige toepassing voor mogelijk is. Het voordeel bij het stap voor stap te vervangen van aardgas door groen gas is dat de infrastructuur voor transport, opslag en gebruik van aardgas kan worden gebruikt en dat daarvoor geen additionele investeringen nodig zijn.

Missie Energie

De energietransitie begint steeds meer te leven. Een ingrijpend proces dat ons allemaal raakt en de samenleving dwingt om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatneutraal te worden. Dat heeft grote gevolgen voor onze energievoorziening. Vast staat dat duurzame energie een onmisbare rol gaat spelen en ons gaan helpen om onze missie te volbrengen: een klimaatneutraal 2050.

KVGN

Missie Energie is een initiatief van KVGN, die de belangen behartigt van de Nederlandse gassector. Deze zet zich in voor de energietransitie en werkt samen met partijen die ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energie. Het is werk in uitvoering waarbij niet één oplossing voor alle problemen bestaat en waarbij samenwerking essentieel is. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar wel met één gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Ga naar KVGN.nl
Terug naar top