CCS

Wat is CCS?
Om de CO2-uitstoot in Nederland drastisch te verminderen en klimaatneutraal te worden is CCS nodig als tussenoplossing. Carbon Capture and Storage (afvangen en opslaan van CO2) is een noodzakelijk onderdeel van de brede aanpak van het klimaatprobleem en speelt hierin een overgangsrol, totdat koolstofhoudende brandstoffen geen onderdeel meer uitmaken van de energie- of grondstoffenmix en daarmee geen CO2-uitstoot meer veroorzaken. De belangrijkste reden om CO2 af te vangen en op te slaan is dat het op korte termijn bijdraagt tot een zeer forse reductie van CO2-emissie, terwijl we ondertussen werken aan structurele verduurzaming van de industrie.

In Nederland wordt veel CO2 uitgestoten, met name door de industrie. Het industriecluster in de Rotterdamse haven is verantwoordelijk voor circa 20% van de totale CO2–uitstoot van Nederland. Dit naar nul te krijgen is een forse opgave.

In een ideale wereld heb je het liefst helemaal geen CO2-uitstoot, maar vooralsnog is dit restproduct onlosmakelijk verbonden met de productie van grondstoffen en brandstoffen die dagelijks wereldwijd worden gebruikt.
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het vergroenen van bepaalde productieprocessen in de industrie, maar dat kost veel tijd. Tijd die we niet hebben. We kunnen de CO2-uitstoot nu al fors terugbrengen met CCS. CCS is daarom een tijdelijke oplossing om op korte termijn te voorkomen dat CO2 in de atmosfeer komt.

Afvang en opslag
Zoals gezegd heb je bij CCS twee onderdelen; CO2 hergebruiken en CO2 opslaan. Het gedeelte dat wordt afgevangen en hergebruikt is vrij klein. Circa 10 % van de afgevangen CO2 wordt via een speciale leiding getransporteerd naar bedrijven in de glastuinbouw en hergebruikt om planten te laten groeien. De overige CO2 moet worden opgeslagen.

Maar waar laat je dergelijke grote hoeveelheden CO2? Opslag van CO2 vindt plaats in aardlagen die van nature afgesloten zijn. In Nederland zijn hiervoor lege gasvelden onder de zeebodem uitermate geschikt. In deze gasvelden, die vanaf 2 tot meer dan 3 kilometer onder de bodem van de Nederlandse Noordzee liggen, heeft onder een gasdichte laag miljoenen jaren lang aardgas opgesloten gezeten. In deze lege gasvelden kan via bestaande leidingen CO2 worden teruggepompt en voor altijd worden opgeslagen.

In het industriecluster in de Rotterdamse haven wordt momenteel gewerkt aan een plan om de CO2 uitstoot van de industrie af te vangen, te verzamelen en via één centrale ringleiding te transporteren naar een boorplatform 25 km uit de kust in de Noordzee waar het vervolgens op meer dan 3 km diepte in een leeg gasveld wordt opgeslagen. Door onder andere de opslag van CO2 kan het industriecluster een relevante bijdrage leveren aan een klimaat neutrale energiehuishouding.

Risico’s rond CCS
Er is echter wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de risico’s die gepaard gaan met CCS. Hieruit is geconcludeerd dat het risiconiveau rond CCS klein en acceptabel is. De gasvormige CO2 die wordt afgevangen wordt straks opgeslagen in een leeg gasveld waar al tienduizenden jaren aardgas in heeft gezeten. Daar kan het dus minstens zo lang blijven zitten. En er is ruime ervaring met CO2-opslag in het buitenland. In Canada en Noorwegen wordt al langere tijd CO2 opgeslagen op een veilige manier.

Uiteraard is het belangrijk om gegevens te blijven monitoren rond deze innovatie. En dat zal ook gebeuren. Maar de belangrijkste reden om wel CO2 af te vangen en op te slaan is dat het op korte termijn bijdraagt tot een zeer forse reductie van CO2-emissie, terwijl we ondertussen werken aan structurele verduurzaming van de industrie.

Lees hier meer over dit onderwerp:
https://www.rotterdamccus.nl
https://www.energieoverheid.nl/2016/02/17/hoe-gaat-ccs-in-zijn-werk/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/co2-afvangen-en-opslaan/
https://www.globalccsinstitute.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/CO2-afvang_en_-opslag

Bronvermelding: visuals Porthos Rotterdam

Missie Energie

De energietransitie begint steeds meer te leven. Een ingrijpend proces dat ons allemaal raakt en de samenleving dwingt om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatneutraal te worden. Dat heeft grote gevolgen voor onze energievoorziening. Vast staat dat duurzame energie een onmisbare rol gaat spelen en ons gaan helpen om onze missie te volbrengen: een klimaatneutraal 2050.

KVGN

Missie Energie is een initiatief van KVGN, die de belangen behartigt van de Nederlandse gassector. Deze zet zich in voor de energietransitie en werkt samen met partijen die ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energie. Het is werk in uitvoering waarbij niet één oplossing voor alle problemen bestaat en waarbij samenwerking essentieel is. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar wel met één gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Ga naar KVGN.nl
Terug naar top