Missie Energie

 

De energietransitie is in een onderwerp dat steeds meer is gaan leven. Een ingrijpend proces dat ons allemaal raakt en onze samenleving dwingt om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en klimaatneutraal te worden. Dat heeft grote gevolgen voor onze energievoorziening. Debatten over het klimaatakkoord zijn aan de orde van de dag. Er wordt continue gediscussieerd over hoe en òf we de doelstellingen van het klimaatakkoord gaan halen.

Vast staat dat duurzame energie een hele grote rol speelt, nu en in de toekomst. KVGN zet volop in op duurzame alternatieven, waarbij de ene innovatie de andere opvolgt. En dat is hard nodig, willen we onze missie volbrengen en onze klimaatdoelstellingen voor 2050 halen. Op deze site vind je alle informatie over de duurzame alternatieven waar KVGN een bijdrage aan levert en die gaan helpen om klimaatneutraal te worden.

 

Terug naar top