Power to Gas

Meer windenergie
Om de missie op het gebied van energie te volbrengen en de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen, zal windenergie een steeds grotere rol gaan spelen. Het aantal windmolenparken op zee zal sterk toenemen en windmolenparken zullen steeds verder uit de kust worden gebouwd. Hier zijn al concrete plannen voor ontwikkeld. Tot 2030 zullen er circa 15 windmolenparken worden gebouwd, elk met een capaciteit van 700 MegaWatt. Het is een uitdaging om al die elektriciteit uit windenergie op een kosteneffectieve manier aan land te krijgen. Eén van de oplossingen om dat te ondervangen is Power to Gas.

Power to Gas: van elektriciteit naar waterstof
Power to Gas is een techniek waarbij elektriciteit wordt gebruikt om water op te splitsen in zuurstof en waterstof. Dat kan zowel op land, als op zee. Op het Nederlandse deel van de Noordzee staan zo’n 150 platforms voor de productie van ons aardgas. Het gaat om gaswinning uit kleine velden en ze zijn belangrijk om minder afhankelijk te zijn van buitenlands gas. Deze platforms kunnen een belangrijke rol spelen bij de conversie en het transport van elektriciteit naar het vaste land.

 

Waarom Power to Gas?
Het voordeel van windenergie is dat het schoon en duurzaam is. Je hebt geen CO2-stoot.Het nadeel van windenergie is dat het geen constante stroom oplevert. Soms is er veel wind en soms weinig. Wanneer er weinig wind is en de behoefte aan energie groter is, heb je een tekort. Wanneer er veel wind is maar minder behoefte is, heb je een overschot. Echter, wanneer meer elektriciteit wordt opgewekt dan dat de mensen verbruiken, kun je het overschot aan elektriciteit niet opslaan; dat gaat verloren. Zonde natuurlijk. Bovendien is in de winter voor verwarming structureel veel meer energie nodig dan in de zomer. Enorme batterijen of accu’s gebruiken om de overschotten aan elektriciteit te bewaren is ook geen optie. Dit is erg duur en bovendien niet geschikt voor seizoensopslag. In tegenstelling tot stroom is gas wel goed en relatief goedkoop op te slaan. Met Power to Gas kun je dus veel effectiever gebruik maken van  windenergie.

 

 

Elektrolyse

Bij Power to Gas wordt de elektriciteit die wordt opgewekt, gebruikt om water op te splitsen in waterstof en zuurstof, dit heet elektrolyse. Het voordeel van waterstof is dat het makkelijk in grote hoeveelheden kan worden opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden. Daarnaast is het goedkoper te transporteren dan stroom. Het mooie is dat hierbij eveneens gebruik kan worden gemaakt van de infrastructuur voor gas die er al ligt. Nederland beschikt over een infrastructuur voor gas die een capaciteit heeft die vele malen groter is dan die voor elektriciteit. Aardgasleidingen kunnen relatief simpel worden aangepast en omgebouwd tot waterstofleidingen.

Tenslotte, zolang er nog gas naar boven wordt gepompt kunnen de boorplatforms zelf ook op elektriciteit draaien. En dat scheelt weer flink in CO2-uitstoot. Power to Gas is dus één van de technieken die ons kan helpen snel en betaalbaar klimaatneutraal te worden.

Missie Energie

De energietransitie begint steeds meer te leven. Een ingrijpend proces dat ons allemaal raakt en de samenleving dwingt om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatneutraal te worden. Dat heeft grote gevolgen voor onze energievoorziening. Vast staat dat duurzame energie een onmisbare rol gaat spelen en ons gaan helpen om onze missie te volbrengen: een klimaatneutraal 2050.

KVGN

Missie Energie is een initiatief van KVGN, die de belangen behartigt van de Nederlandse gassector. Deze zet zich in voor de energietransitie en werkt samen met partijen die ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energie. Het is werk in uitvoering waarbij niet één oplossing voor alle problemen bestaat en waarbij samenwerking essentieel is. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar wel met één gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Ga naar KVGN.nl
Terug naar top