Waterstof

Waterstof als brandstof

Eén van de duurzame alternatieven die gaat helpen om klimaatneutraal te worden is waterstof. Waterstof – ook bekend als het H2-molecuul dat kan worden gemaakt van water (H2O) – is een CO2-vrije energiedrager en wordt gezien als een goed bruikbaar alternatief voor aardgas. Enerzijds als brandstof, anderzijds als grondstof voor de industrie.

Waterstof is vooral bekend als brandstof voor voertuigen. Inmiddels hebben verschillende autofabrikanten waterstofauto’s bij dealers staan. Er worden eveneens meerdere pilotprojecten opgezet om waterstof in te zetten in zwaar transport, zoals  vrachtwagens, bussen en treinen, omdat waterstof goed is op te slaan en daarmee geschikt is voor lange afstanden. Waterstof tanken kan nog op weinig plekken in Nederland, maar daar wordt hard aan gewerkt. Er zijn momenteel 4 stations in Nederland waar je waterstof kunt tanken. De komende jaren wordt dat sterk uitgebreid.

Waterstof als grondstof

Als grondstof is waterstof minder bekend maar het wordt al heel lang toegepast. Als grondstof bij productieprocessen in de industrie, bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest en kunststof. Ter illustratie: er wordt in Nederland jaarlijks maar liefst 8 miljard m3 waterstof geproduceerd als grondstof voor de industrie.

Lees hier meer over dit onderwerp:
https://www.fluxenergie.nl/nederland-is-al-grote-producent-waterstof/?gdpr=accept

 

Waterstof in drie kleuren

Wie denkt dat waterstof gewoon waterstof is, heeft het mis want waterstof komt voor in verschillende varianten, afhankelijk van de wijze waarop het wordt geproduceerd. Grijze waterstof wordt geproduceerd uit aardgas, door een mengsel van water en aardgas te verhitten bij een temperatuur tussen de 700 ˚C en 1000 ˚C. Dit gebeurt in een aantal waterstoffabrieken in Nederland. Bij de productie van grijze waterstof komt CO2 vrij.

Als de CO2 die bij de productie van grijze waterstof vrijkomt wordt opgevangen en opgeslagen , dan wordt gesproken van blauwe waterstof. Blauwe waterstof is daarmee CO2-neutraal en kan in grote hoeveelheden tegen relatief lage kosten worden geproduceerd.

Groene waterstof wordt verkregen door elektrolyse waarbij water met behulp van groene elektriciteit van bijvoorbeeld windmolens, wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. Het mooie van groene waterstof is dat er bij de productie helemaal geen CO2 vrijkomt. Groene waterstof is 100% duurzaam.  Grootschalige productie van groene waterstof zal de komende jaren nog op zich laten wachten aangezien het grootste deel van de groene stroom voorlopig zal worden gebruikt om grijze stroom te vervangen.

Lees hier meer over dit onderwerp:
https://www.volkskrant.nl/economie/ineens-lijkt-waterstof-het-antwoord-op-alle-energieproblemen-waar-komt-al-dat-enthousiasme-vandaan-~bd2acf2c4/
http://profadvanwijk.com/tag/waterstof/

Gebruik bestaande gas infrastructuur

Het mooie van waterstof is dat het vrij makkelijk te produceren en te transporteren is. En daar kan in de toekomst de bestaande aardgas infrastructuur  in Nederland voor worden gebruikt. Dit gebeurt nu al bij de waterstoffabriek in Terneuzen waar een voormalige aardgasleiding is omgebouwd naar waterstofleiding. Deze leiding is 12 km lang en loopt naar een kunstmestfabriek die de waterstof inzet voor de productie van kunstmest.

Waterstof in Japan

Doet Nederland het goed op het gebied van waterstof? In vergelijking met andere landen binnen Europa doet  Nederland heel goed mee. Maar wereldwijd is Japan duidelijk de koploper op het gebied van waterstof. Zo heeft Japan aangekondigd dat ze de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo volledig op waterstof zullen draaien. De stadions, de verwarming van de gebouwen in het Olympisch dorp, het transport van bussen en treinen, alles draait en brandt op waterstof. Tot en met de Olympische vlam aan toe.

Lees hier meer over dit onderwerp:
https://www.fluxenergie.nl/huidige-gasnet-eenvoudig-geschikt-te-maken-voor-waterstof/
https://www.noordz.nl/2018/02/22/tokio-2020-spelen-waterstof/

Missie Energie

De energietransitie begint steeds meer te leven. Een ingrijpend proces dat ons allemaal raakt en de samenleving dwingt om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatneutraal te worden. Dat heeft grote gevolgen voor onze energievoorziening. Vast staat dat duurzame energie een onmisbare rol gaat spelen en ons gaan helpen om onze missie te volbrengen: een klimaatneutraal 2050.

KVGN

Missie Energie is een initiatief van KVGN, die de belangen behartigt van de Nederlandse gassector. Deze zet zich in voor de energietransitie en werkt samen met partijen die ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energie. Het is werk in uitvoering waarbij niet één oplossing voor alle problemen bestaat en waarbij samenwerking essentieel is. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar wel met één gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.

Ga naar KVGN.nl
Terug naar top